تماس با ما

phone icon شما می توانید سئوالات و یا سایر مسائل مربوطه را با متخصصین ما در میان بگذارید.

1.    سردبیر   
امیر حسین خجسته


تماس 09362123728
ایمیل   manager@kabookmagazine.com

2.    معاونت     

فرزانه اسد اللهی دعوتی


ایمیل assistance@kabookmagazine.com

3.    مدیر هماهنگی

رسول اسد اللهی دعوتی


تماس 09391255249
ایمیل coordinator@kabookmagazine.com 

 
4.    مدیر بازرگانی

نسیم اسد اللهی دعوتی


تماس 09101579300
ایمیل  info@kabookmagazine.com

5.    پشتیبانی IT مدیریت it support  

سید محمد مهدی ارفعی


تماس 09309564715
ایمیل IT@kabookmagazine.com